Meldformulier geneesmiddelentekorten en -defecten nu ook Engelstalig

Het meldformulier van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten is vanaf vandaag ook in een Engelstalige versie beschikbaar. Daarnaast is de gebruiksvriendelijkheid van het formulier verbeterd op basis van de eerste gebruikservaring.

Handelsvergunninghouders en fabrikanten kunnen bij het Meldpunt terecht om te melden dat:
• Een geneesmiddel voor het eerst of opnieuw in de handel wordt gebracht
• De handel van een geneesmiddel wordt stopgezet of onderbroken (inclusief een mogelijk tekort)
• Een mogelijk tekort ontstaat, omdat een geneesmiddel in kleinere hoeveelheden of in onvoldoende mate in de handel is of wordt gebracht
• Een kwaliteitsdefect bestaat bij een geneesmiddel.

Melden gebeurt via een meldformulier. In de handleiding vindt u verdere details en toelichting over de meldprocedures.

Coördinatie

De coördinatie van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten ligt bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is opdrachtgever van het meldpunt.