Handleiding en toegang tot het meldpunt

In het nieuwe meldproces moeten alle melders geautoriseerd zijn om te melden. Per handelsvergunninghouder moet één contactpersoon, de geautoriseerde contactpersoon, aangesteld worden. De geautoriseerd contactpersoon kan vanuit zijn profiel zichzelf en/of andere personen als melders registreren.

Voor het introduceren van de nieuwe werkwijze van het Meldpunt vanaf 21 januari 2022 is (eenmalig) een e-mail verstuurd naar personen die de voorgaande twee jaren meldingen hebben ingediend bij het Meldpunt. Hierin is de procedure beschreven voor het aanmelden van de geautoriseerde contactpersoon van de handelsvergunninghouders en het aanmaken van accounts voor melders. Als u hiervoor niet benaderd bent, dan kunt u hieronder lezen hoe u toegang kunt krijgen tot het Meldpunt.

Toegang als geautoriseerd contactpersoon

Per handelsvergunninghouder moet één contactpersoon, de geautoriseerde contactpersoon, aangesteld worden. Dit doet u door de volgende gegevens te versturen naar beheerformdesk@cbg-meb.nl.

  1. Volledige naam van de geautoriseerde contactpersoon
  2. Naam van de handelsvergunninghouder
  3. E-mailadres van de contactpersoon (zakelijk, geen privé-mail adres)

Let op: Na registratie is het niet meer mogelijk om de naam van de handelsvergunninghouder te corrigeren. Het is daarom belangrijk dat u deze goed doorgeeft.

Na registratie wordt dit e-mailadres vastgelegd als het e-mailadres van de geautoriseerde contactpersoon. De geautoriseerde contactpersoon ontvangt een e-mail met daarin de accountgegevens voor het Meldpunt en een link naar een formulier. Via deze link kan de geautoriseerde contactpersoon de registratie afronden. Na afronding ontvangt de geautoriseerde contactpersoon een link naar een aanmeldformulier om melders te registreren. Contactpersonen die ook zelf willen melden, moeten ook zichzelf als melder aanmelden via dit aanvraagformulier.

Type account

De contactpersoon voor de vergunninghouder kan bij het doorgeven van melders kiezen uit drie soorten accounts:

  1. Organisatieaccount
  2. Afdelingsaccount
  3. Persoonsaccount

Bij een organisatie- of afdelingsaccount kan het zo zijn dat meerdere personen een account en wachtwoord delen. Hierdoor komen de meldingen van de verschillende personen in hetzelfde meldingenoverzicht, en kunnen zij dus elkaars meldingen inzien. Vanuit beveiligingsoogpunt is dit minder ideaal, maar hierin kan iedere handelsvergunninghouder een eigen afweging maken.

Bij een persoonsaccount heeft ieder persoon die mag melden een persoonlijke account en wachtwoord. Alleen eigen meldingen zijn terug te zien, niet die van collega’s.

Iedere handelsvergunninghouder kan zelf een keuze maken uit deze drie opties. Het is niet mogelijk om op een later moment meldingen van de ene melder over te brengen naar (het overzicht van) een andere melder.

Toegang als melder

Vanuit het profiel van de geautoriseerde contactpersoon kunnen verschillende extra melders worden toegevoegd. De contactpersoon beslist hierbij welke melders een account krijgen toegewezen. Na registratie krijgt de nieuwe melder een bevestigingsmail. Na bevestiging hebben melders toegang tot het Meldpunt en kunnen ze meldingen versturen voor de geneesmiddelen van de handelsvergunninghouder. De contactpersoon kan op elk moment een account van een melder deactiveren. De melder kan dan nog wel inloggen op het formulier, maar kan geen nieuwe meldingen meer doen.

Hoe wijzig ik de gegevens van de geautoriseerde contactpersoon?

Geautoriseerde contactpersonen kunnen hun persoonsgegevens (inclusief inloggegevens) wijzigen. De persoonsgegevens staan op twee plekken in het Meldpunt, namelijk in het registratieformulier en onder “Persoonlijke gegevens”. Het is belangrijk dat u de informatie op beide plekken gelijk en actueel houdt.

Om een nieuwe geautoriseerde contactpersoon aan te wijzen, wijzigt u de naam en het e-mail adres in het account.

Hoe wijzig ik gegevens van mijn meld-account?

Een melder kan zijn wachtwoord en gebruikersnaam wijzigen. Het wijzigen van de gebruikersnaam is af te raden omdat er dan geen nieuwe meldingen meer kunnen worden gedaan.