Home

Via het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten kunnen handelsvergunninghouders en fabrikanten melden dat:

  • Een geneesmiddel voor het eerst of opnieuw in de handel wordt gebracht
  • Afmelden van een melding die eerder is gedaan van een (mogelijk) tekort omdat deze niet zal plaatsvinden
  • De handel van een geneesmiddel wordt stopgezet of onderbroken (inclusief een mogelijk tekort)
  • Een mogelijk tekort ontstaat, omdat een geneesmiddel in kleinere hoeveelheden of in onvoldoende mate in de handel is of wordt gebracht
  • Een kwaliteitsdefect bestaat bij een geneesmiddel.

U gebruikt hiervoor het meldformulier. In de handleiding vindt u verdere details en toelichting over de meldprocedures.

Coördinatie

De coördinatie van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten ligt bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is opdrachtgever van het meldpunt.

Meldpunten voor patiënten, apothekers, groothandels, zorgverleners en zorgaanbieders

Dit meldpunt is alleen bedoeld voor bovengenoemde meldingen van farmaceutische bedrijven.

Bent u een patiënt en wilt u een melding doen over de kwaliteit van zorg? Dan kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg. Bijwerkingen van geneesmiddelen kunt u melden bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb.

Bent u een apotheker of groothandel en signaleert u een tekort of kwaliteitsdefect van een geneesmiddel (dat niet door u veroorzaakt is)?

  • Een kwaliteitsdefect meldt u direct bij de handelsvergunninghouder van het geneesmiddel. De handelsvergunninghouder meldt dit defect vervolgens bij het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten.
  • Een tekort kunt u melden bij KNMP Farmanco om uw collega’s op de hoogte te stellen. Apothekers melden een tekort ook bij hun groothandel. Als groothandels ook een tekort ervaren, melden zij dit op hun beurt weer bij de handelsvergunninghouder. In het geval dat er bij andere groothandels ook onvoldoende voorraad is, doet de handelsvergunninghouder een melding bij het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten en maakt daarbij een inschatting of er voldoende alternatieven zijn.
  • Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw melding of klacht door de handelsvergunninghouder? Dan kunt u daar melding van maken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Bent u een zorgaanbieder of zorgverlener en heeft u een vraag of een melding over de kwaliteit van zorg? Dan kunt u contact opnemen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bijwerkingen van geneesmiddelen kunt u melden bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb.