Over het meldpunt

Artikel 49 van de Geneesmiddelenwet verplicht handelsvergunninghouders om de beschikbaarheid op de Nederlandse markt en (mogelijke) tekorten van een geneesmiddel te melden. Het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten biedt handelsvergunninghouders de mogelijkheid om diverse meldingen via een centrale plek in te dienen.

De coördinatie van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten ligt bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).